IBX58B0693E37B6C

KONTAK SAYA

Facebook

TELUSURI

MULAI DARI SINI

Home Daftar Isi

Home » » Jenis Zakat

Jenis Zakat

Jenis jenis zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu
1. Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputihasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan,pertanian , hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda.
2. Zakat fitrah yaitu zakat untukmembersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha’ yangsetara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,1 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat . Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakirdan miskin. Mari kita membayar zakat untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim untuk membersihkan diri agar menjadi fitrah kembali.

Macam-macam Zakat Maal
1. Zakat Emas dan Perak Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Aturanserupa berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkanzakatnya sebesar 2,5%.
2. Zakat Harta Berharga Lainnya Misalnya uang tunai, tabungan,saham, obligasi, dan lain-lain). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak.
3. Zakat Profesi / Penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang besar 2.5 %.
4. Zakat Tabungan adalah uang yg telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) setara 85 gr emas, zakat yg wajib dikeluarkan sebesar 2.5%. 5.Zakat Investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yg diperoleh dari hasil investasi (mis: banguna atau kendaraan yg isewakan) besarnya 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih 6.Zakat Perniagaan adalah zakatyg dikeluarkan dari hasil perniagaan ketentuanya: berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gr emas besar zakatnya 2.5 % dapat dibayar dg uang atau barang perdagangan maupun perseroan


0 Saran Dan Kritik:

Posting Komentar

loading...
 
© 2010-2015 Harian Islam Agama Ku
Desain by OTIN | Islam Agamaku | Powered by Harian Islam