IBX58B0693E37B6C

KONTAK SAYA

Facebook

TELUSURI

MULAI DARI SINI

Home Daftar Isi

bitcoin

Sejarah Islam Mulai Dari Zaman Nabi Muhammad Sampai Dengan Masa Ke-Emasan Islam

Waikabubak Sumba
          
sejarah islam
Sejarah Islam Mulai Dari Zaman Nabi Muhammad Sampai Dengan Masa Ke-Emasan Islam
Sejarah Islam dari zaman nabi Muhammad hingga masa turki usmani – Perkembangan islam sudah berlangsung ribuan tahun dan mungkin saja sobat harian islam ada yang belum paham sejarah perkembangan islam itu sendiri. Menurut sumber wikipedia yang saya kutip yaitu;
Sejarah Islam adalah sejarah agama Islam mulai turunnya wahyu pertama pada tahun 622 yang diturunkan kepada rasul allah yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi sampai dengan sekarang.
Rasullulah menjadi nabi akhir zaman, nah perkembangan islam selanjutnya setelah era rosul Muhamad dilanjutkan dengan era-era dibawah ini:
>> Nenek Moyang Nabi SAW

 Sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin

632 M – Wafatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Usamah bin Zaid memimpin ekspedisi ke Syria. Perang terhadap orang yang murtad yaitu Bani Tamim dan Musailamah al-Kadzab.
633 M – Pengumpulan Al Quran dimulai.
634 M – Wafatnya Abu Bakar. Umar bin Khatab diangkat menjadi khalifah. Penaklukan Damaskus.
636 M – Peperangan di Ajnadin atas tentara Romawi sehingga Syria, Mesopotamia, dan Palestina dapat ditaklukkan. Peperangan dan penaklukan Kadisia atas tentara Persia.
638 M – Penaklukan Baitulmuqaddis oleh tentara Islam. Peperangan dan penkalukan Jalula atas Persia.
639 M – Penaklukan Madain, kerajaan Persia.
640 M – Kerajaan Islam Madinah mulai membuat mata uang Islam. Tentara Islam megepung kota Alfarma, Mesir dan menaklukkannya.
641 M – Penaklukan Mesir
642 M – Penaklukan Nahawand, kerajaan Persia dan Penaklukan Persia secara keseluruhan.
644 M – Umar bin Khatab mati syahid akibat dibunuh. Utsman bin Affan menjadi khalifah.
645 M – Cyprus ditaklukkan.
646 M – Penyerangan Byzantium di kota Iskandariyah Mesir.
647 M – Angkatan Tentara Laut Islam didirikan & diketuai oleh Muawiyah Abu Sufyan. Perang di laut melawan angkatan laut Byzantium.
648 M – Pemberontakan menentang pemerintahan Utsman bin Affan.
656 M – Utsman mati akibat dibunuh. Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah. Terjadinya Perang Jamal.
657 M – Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Perang Siffin meletus.
659 M – Ali bin Abi Thalib menyerang kembali Hijaz dan Yaman dari Muawiyah. Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah Damaskus.
661 M – Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Hasan (Cucu Nabi Muhammad) kemudian diangkat sebagai Khalifah ke-5 Umat Islam menggantikan Ali bin Abi Thalib.
661 M – Setelah sekitar 6 bulan Khalifah Hasan memerintah, 2 kelompok besar pasukan Islam yaitu Pasukan Khalifah Hasan di Kufah dan pasukan Muawiyah di Damsyik telah siap untuk memulai suatu pertempuran besar. Ketika pertempuran akan pecah, Muawiyah kemudian menawarkan rancangan perdamaian kepada Khalifah Hasan yang kemudian dengan pertimbangan persatuan Umat Islam, rancangan perdamaian Muawiyah ini diterima secara bersyarat oleh Khalifah Hasan dan kekhalifahan diserahkan oleh Khalifah Hasan kepada Muawiyah. Tahun itu kemudian dikenal dengan nama Tahun Perdamaian/Persatuan Umat (Aam Jamaah) dalam sejarah Umat Islam. Sejak saat itu Muawiyah menjadi Khalifah Umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan sistem Kerajaan Islam yang pertama yaitu pergantian pemimpin (Raja Islam) yang dilakukan secara turun temurun (Daulah Umayyah) dari Daulah Umayyah ini kemudian berlanjut kepada Kerajaan-Kerajaan Islam selanjutnya seperti Daulah Abbasiyah, Fatimiyyah, Usmaniyah dan lain-lain.
 >> Kelahiran dan Masa Kecil Muhammad

 Sejarah Islam Masa Kerajaan Bani Ummaiyyah

661 M – Muawiyah menjadi khalifah dan mndirikan Kerajaan Bani Ummaiyyah.
669 M – Persiapan perang melawan Konstantinopel
670 M – Penaklukan Kabul.
677 M – Penyerangan Konstantinopel yang pertama namun gagal.
679 M – Penyerangan Konstantinopel yang kedua namun gagal karena Muawiyah meninggal di tahun 680.
680 M – Kematian Muawiyah. Yazid I menaiki tahta. Peristiwa pembunuhan Saidina Hussein.
685 M – Khalifah Abdul Malik menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan.
700 M – Tentara Islam melawan kaum Barbar di Afrika Utara.
711 M – Penaklukan Sepanyol, Sind, dan Transoxiana.
712 M – Tentara Bani Ummayyah ke Spanyol, Sind, dan Transoxiana.
713 M – Penaklukan Multan.
716 M – Serangan kepada Konstantinopel.
717 M – Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Pembaharuan yang hebat dijalankan.
725 M – Tentara Islam melawan Nimes di Perancis.
749 M – Kekalahan tentera Ummayyah di Kufah, Iraq ditangan tentara Abbasiyyah.
750 M – Damaskus ditaklukkan oleh tentera Abbasiyyah. Runtuhnya Kerajaan Bani Ummaiyyah.
 >> Sejarah Pernikahan Rasulullah S.A.W. dengan Siti Khadijah

Sejarah Islam Masa Kerajaan Bani Abbasiyyah

752 M – Berdirinya Kerajaan Bani Abbasiyyah.
755 M – Pemberontakan Abdullah bin Ali. Pembunuhan Abu Muslim.
756 M – Abd ar-Rahman I mendirikan Kerajaan Bani Ummaiyyah di Spanyol.
763 M – Pendirian kota Baghdad. Kekalahan tentara Abbasiyyah di Spanyol.
786 M – Harun al-Rasyid menjadi Khalifah.
792 M – Penyerangan selatan Perancis.
800 M – Aljabar diciptakan oleh Al-Khawarizmi.
805 M – Perlawanan atas Byzantium. Penyerangan Pulau Rhodes dan Cyprus.
809 M – Kematian Harun al-Rasyid. Al-Amin diangkat menjadi khalifah.
814 M – Perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma’mun. Al-Amin terbunuh dan Al-Ma’mun menjadi khalifah.
1000 M – Masjid Besar Cordoba siap dibangun.
1005 M – Multan dan Ghur ditaklukkan.
1055 M – Baghdad diserang oleh tentara Turki Seljuk. Pemerintahan Abbasiyyah-Seljuk dimulai, yang berdiri sampai tahun 1258 ketika tentara Mongol memusnahkan Baghdad.
1085 M – Tentara Kristen menyerang Toledo (di Spanyol).
1091 M – Bangsa Norman menyerang Sicilia, pemerintahan Islam di sana berakhir.
1095 M – Perang Salib pertama dimulai.
1099 M – Tentara Salib menaklukkan Baitul Maqdis. Mereka membunuh semua penduduknya.
1144 M – Nuruddin Zengi menaklukkan Edessa dari tentera Kristian. Perang Salib kedua berlaku.
1187 M – Salahuddin Al-Ayubbi menaklukkan Baitulmuqaddis dari tentera Salib. Perang Salib ketiga berlaku.
1194 M – Tentera Muslim menaklukkan Delhi, India.
1236 M – Tentera Kristen menaklukkan Cordoba (di Spanyol).
1258 M – Tentera Mongol menyerang dan memusnahkan Baghdad. Ribuan penduduk terbunuh. Runtuhnya Baghdad. Tamatnya pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyyah-Seljuk.
1260 M – Kebangkitan Islam. Kerajaan Bani Mamluk di Mesir (merupakan pertahanan Islam yang ketiga terakhir setelah Makkah & Madinah) pimpinan Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Qutuz menewaskan tentera Mongol di dalam pertempuran di Ain Jalut.
 >> Awal Masa Kenabian Nabi Muhammad SAW
>> Wafatnya Nabi Muhammad.

Sejarah Islam Masa Kerajaan Turki Utsmani

1243 M – Bangsa Turki yang hidup secara nomad menetap secara tetap di Asia Kecil.
1299 M – Sebuah wilayah pemerintahan kecil Turki di bawah Turki Seljuk didirikan di barat Anatolia.
1301 M – Osman I menyatakan dirinya sebagai sultan. Berdirinya Kerajaan Turki Usmani.
1345 M – Turki Seljuk menyeberangi Selat Bosporus.
1389 M – Tentara Utsmani menewaskan tentara Serb di Kosovo.
1402 M – Timurlane, Raja Tartar (Mongol) menumpaskan tentera Uthmaniyyah di Ankara.
1451 M – Sultan Muhammad al-Fatih menjadi pemerintah.
1453 M – Constantinople ditaklukkan oleh tentara Islam pimpinan Sultan Muhammad al-Fatih. Berakhirnya Kerajaan Byzantium.
1520 M – Sultan Sulaiman al-Qanuni dilantik menjadi sultan.
1526 M – Perang Mohacs
1529 M – Serangan dan kepungan ke atas Vienna.
1571 M – Perang Lepanto terjadi.
1641 M – Pemerintahan Sultan Muhammad IV
1683 M – Serangan dan kepungan ke atas Vienna untuk yang kedua kalinya.
1687 M – Sultan Muhammad IV meninggal dunia.
1703 M – Pembaharuan kebudayaan di bawah Sultan Ahmed III.
1774 M – Perjanjian Kucuk Kaynarca.
1792 M – Perjanjian Jassy.
1793 M – Sultan Selim III mengumumkan “Pentadbiran Baru”.
1798 M – Napoleon mencoba untuk menaklukkan Mesir.
1804 M – Pemberontakan dan kebangkitan bangsa Serbia pertama.
1815 M – Pemberontakan dan kebangkitan bangsa Serbia kedua.
1822 M – Bermulanya perang kemerdekaan Greece.
1826 M – Pembunuhan massal tentara elit Janissari. Kekalahan tentera laut Uthmaniyyah di Navarino.
1829 M – Perjanjian Adrianople.
1830 M – Berakhirnya perang kemerdekaan Greece.
1841 M – Konvensyen Selat.
1853 M – Dimulainya Perang Crimea.
1856 M – Berakhirnya Perang Crimea.
1878 M – Kongres Berlin. Serbia dan Montenegro diberi kemerdekaan. Bulgaria diberi kuasa autonomi.
1912 M – Perang Balkan pertama.
1913 M – Perang Balkan kedua.
1914 M – Kerajaan Turki Utsmani memasuki Perang Dunia I sebagai sekutu kuasa tengah.
1919 M – Mustafa Kemal Atatürk mendarat di Samsun.
1923 M – Sistem kesultanan dihapuskan. Turki menyatakan sebagai sebuah Republik.
1924 M – Khalifah dihapus. Berakhirnya pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani. 


Zaid bin Sunnah Al-Israilli, Pendeta Yahudi Pesaksi Kerasullan Muhammad SAW

rahmad noer


Zaid bin Sunnah Al-Israilli, pesaksi kerasulan Muhammad SAW

Islam Agamaku - Zaid bin Sunnah Al-Israilli adalah seorang pendeta yahudi yang telah menyaksikan tanda-tanda kenabian Rasullulloh Saw yang disebutkan dalam kitab Taurat  ada pada diri Rasullulloh. Ia menunggu kesempatan agar bisa melihat tanda kenabian yang ada pada Rasullulloh sehingga lengkap sudah apa yang dimuat dalam kitab Taurat.
Suatu saat ia melihat Nabi Saw keluar dari rumah istrinya diikuti Ali bin Abi Thalib. Seorang Badui mendatangi beliau, tetap masih diatas tunggangannya, sang Badui berkata: ” Wahai Rasullulloh, aku mempunyai beberap teman di Bani Fulan, aku pernah berkata kepada mereka bahwa mereka memeluk islam, rezeki akan melimpah, maka mereka pun memeluk islam. Sekarang ini mereka sedang mengalami musibah kemarau, kepayahan dan hujan tidak turun. Aku khawatir jika mereka terus dalam penderitaan ini, mereka akan meninggalkan islam sebagaimana dulu mereka bersemangat masuk islam. Jika engkau ingin mengirimkan bantuan untuk mengurangi penderitaan mereka, sebaiknya segeralah engkau lakukan.”
Nabi Saw menoleh kepada Ali bin Abi Thalibyang berada disampingnya, Ali mengerti isyarat itu dan berkata :” Wahai Rasululloh, tidak ada sesuatupun yang tersisa!”
Meliahat kondisi tersebut, munculah suatu rencana dibenak Zaid. Ia mendatangi Rasullulloh dan berkata, “ Wahai Muhammad, maukah engkau berhutang uang senilai kurma seberat sekian kepadaku, dengan syarat engkau akan memberikan hasil kurama dari kebun Bani Fulan seberat sekian, sampai masa tertentu?”
            Rasulluloh ternyata menyetujui tawaran tersebut akan tetapi tanpa syarat kebun Bani Fulan. Zaid mengeluarkan kantong uang dan mengeluarakan uangnya kemudian memberikan delapan puluh keping uang emas kepada Nabi Saw. Kemudian Rasullulloh memberikan uang tersebut kepada lelaki Badui dan bersabda : ” Berbuat adillah kamu kepada mereka, dan bantulah kesulitan mereka!”. Kemudian lelaki Badui itu menerimanya dan mengucapkan terimakasih.
            Dua atau tiga hari sebelum waktu yang belum ditentukan, Zaid melihat Rasululloh keluar bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman dan beberapa sahabat lainny. Setelah menyalati seorang jenazah, Beliau bersandar pada suatu dinding. Sesuai dengan yang direncanakannya Zaid mendekati Rasullulloh Saw dan menarik tempat bertemunya baju dan selendang di pundak Rasullulloh. Dengan wajah yang dibuat bengis, ia berkata : ” Hai Muhammad, apakah engkau tidak mau menunaikan hakku (pembayaran hutang)?Demi Alloh, aku tidak mengetahui mengenai Bani Abdul Munthalib melainkan mereka adalah orang-orang  yang suka menangguhkan pembayaran hutangnya. Sekarang aku mempunyai pengetahuan bagaimana mempergauli mereka.”
            Zaid memandang Umar RA, kedua mata Umar berputar bagaikan bintang karena marah. Ia melemparkan pandangannya kepada Zaid seraya berkata :” Kamu berani mengatakan kepada Rasulluloh apa yang barusan kudengar? Kamu berani memperbuat kepada Beliau apa yang barusan aku saksikan? Demi Dzat yang memegang nyawaku, kalau bukan karena sesuatu hal yang aku khawatirkan akan hilang, sudah pasti aku akan memenggal lehermu!”
Rasulluloh memandang Zaid dengan tenang dan sabar, lalu berkata,” Hai Umar, kami lebih membutuhkan selain kemarahanmu itu. Sebaiknya kamu menyarankan kepadaku untuk menunaikan atau membayar hutangnya  dengan baik dan kamu menyarankan kepadanya menagih dengan cara yang baik pula. Pergilah bersamanya Umar, lalu berikan haknya dan lebihkan pembayaan utangnya dengan duapuluh sha’ kurma sebagai ganti tindakanmu yang membuatnya takut.”
            Kemudian Umar pergi ketempat seperti yang diperintahkan Nabi Saw dan Zaid pergi mengikuti Umar. Setelah utang dibayar dengan jumlah kurma yang dijanjikan Umar menambahkan duapuluh sha’ lagi. Zaid bertanya ,” Apakah maksud tambahan ini, hai Umar?”.
“Rasulluloh memerintahkan kepadaku menambah duapuluh sha’ ini sebagai ganti tindakanku yang salah yang telah membuat dirimu takut.” Umar menjelaskan.
“Apakah engkau tidak mengenaliku wahai Umar.”tanya Zaid. Umar pun menggelengkan kepalanya karena tidak tahu. Zaid berkata lagi ,”aku adalah Zaid bin su’nah.”
            Umar tersentak kaget ,”Pendeta Yahudi itu?”, Zaid pun mengiyakannya. Umar bertanya kepada Zaid kenapa dia melakukan hal seperti itu kepada Rasulluloh. Zaid pun menjelaskan alasannya kenapa ia bertindak seperti itu. Hingga pada akhirnya Zaid dan Umar kembali menghadap ke Rasulullah, Zaid pun bersyahadat dan menyatakan keislamannya di hadapan beliau.


Cara Membuat Widget Random Post

Waikabubak Sumba

Cara Membuat Widget Random Post


Cara Membuat Random Post
Tips blogging kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat widget random post, topik usang tapi masih banyak dicari oleh para newbie. Widget Random Post atau posting acak adalah satu dari sekian banyak pilihan widget yang bisa kita pasang di sidebar blog kita. Pada widget random post ini semua posting yang ada di blog, baik posting lama maupun postingan terbaru akan ditampilkan secara acak setiap kali kita membuka tab baru. Seperti apa cara membuat widget random post ini, ikuti langkah-langkahnya seperti dibawah ini :
  • Login ke dashboard blogger anda.
  • Pilih Rancangan >> Elemen Laman >> Tambah gadget (Add gadget) pilih HTML/JavaScript.
  • Copy script dibawah ini dan paste pada gadget yang baru dibuat tadi.

<script type="text/javascript"> var randarray = new Array();var l=0;var flag; var numofpost=10;function randomposts(json){ var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10); for(i=0;i < numofpost;){flag=0;randarray.length=numofpost;l=Math.floor(Math.random()*total);for(j in randarray){if(l==randarray[j]){ flag=1;}} if(flag==0&&l!=0){randarray[i++]=l;}}document.write('<ul>'); for(n in randarray){ var p=randarray[n];var entry=json.feed.entry[p-1]; for(k=0; k < entry.link.length; k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){var item = "<li>" + "<a href=" + entry.link[k].href + ">" + entry.title.$t + "</a> </li>"; document.write(item);}} }document.write('</ul>');} </script> <script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=1000&callback=randomposts" type="text/javascript"></script>
  • Simpan dan preview hasilnya dengan mengklik Pratinjau.
  • Selesai
Dengan adanya widget random post ini maka setiap pengunjung blog anda juga dapat langsung melihat postingan apa saja yang ada di blog sobat. Tentunya dengan isi artikel post atau review berkualitas, supaya pembaca betah nongkrongin berbagai artikel anda. OK sobat, demikian langkah singkat cara membuat widget random post dari saya. Selamat mencoba untuk anda dan salam blogger.


Austria Mejemput Islam

rahmad noer

Islam Agamaku - "Bukan Islam yg datang ke Austria, melainkan Austria yg datang ke Islam. Lebih tepatnya, ke Bosnia," kata Vedran Dzihic & Thomas Schmidinger dalam Looming Shadows : Migration and Integration at a Time of Upheaval. Negeri ini memang lah mempunyai riwayat yg agak berlainan dibanding negara-negara Eropa lain.

Di Austria, pernyatan status Islam bukanlah hasil kerja imigran Muslim terhadap 1960-an & 1970-an, melainkan hasil dari jalinan bersejarah antara Austria & negara-negara Balkan, khususnya Bosnia-Herzegovina.(Baca juga : Cahaya Islam untuk Austria Terhambat Setelah Kekalahan Usmani)

Terhadap 1878, Kekaisaran Austria-Hongaria menduduki Bosnia & Herzegovina yg semula adalah salah satu propinsi Kekhalifahan Ottoman. Aneksasi wilayah ini dengan cara resmi berlangsung terhadap 1908. Utk mula-mula kalinya dalam peristiwa, Monarki Habsburg dihadapkan kepada tantangan mengintegrasikan banyaknya akbar Muslim ke wilayah mereka.

Satu Buah konvensi bersama pemerintahan Ottoman selanjutnya ditandatangani. Isinya, Kekaisaran Austria-Hongaria dapat menjamin kebebasan beragama dari teritori yg ditaklukkan.

Hukum Islam yg mula-mula kali dibuat kepada 1912 bertujuan mengintegrasikan ribuan Muslim yg dengan cara resmi berada dibawah kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria. Terhadap Pasal 1 dikatakan, "Islam dipercaya yang merupakan suatu populasi agama" & diberikan "perlindungan hukum yg sebagaimana yg diberikan terhadap populasi agama lain di Austria." Negeri berkewajiban melindungi tradisi istiadat, falsafah, & Instansi Islam di negeri itu.

Menurut Martina Schmied, "Islam in Osterreich" dalam Islam, Islamismus und islamischer Extremismus, hukum Islam 1912 itu setidaknya memberikan empat jaminan bagi Muslim Austria. Mula-mula, jaminan menjalankan aliran Islam di lingkungan publik (contohnya, falsafah Islam di sekolah-sekolah).

Ke-2, pendirian Instansi keislaman. Ke-3, penentuan administrasi buat masalah-masalah husus. Terakhir, hak mendapat perlakuan yg sama bersama Katolik Roma & anggota komune agama lain. (Baca juga : Loncatan Ekonomi Dongkrak Komunitas Islam Austria)

Perubahan geopolitik Pasca-Perang Dunia I mengubah lanskap negeri itu. Kekaisaran Austria-Hongaria pecah, menyisakan sedikit Muslim di negeri yg setelah itu dinamakan Austria. Kendati begitu, akhir monarki Austria-Hongaria kepada 1918 tak mengambil perubahan pada status pernyatan Islam.

Hukum yg sudah berumur satu abad ini diamandemen setahun silam. Menurut Menteri Luar Negara Austria Sebastian Kurz, langkah itu diambil sbg upaya buat mempromosikan Islam berkarakter Eropa & memerangi pertumbuhan Islam radikal.


Loncatan Ekonomi Dongkrak Komunitas Islam Austria

rahmad noer
 
Islam Agamaku - Republik Austria ialah negeri yang terkurung daratan di bagian Eropa Tengah. Dia berbatasan bersama Jerman, Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenis, Italia, & Swiss.

Laporan dari Kampus Wina tahun 2014 menyatakan, jumlah Muslim di Austria meningkat lebih dari 550 ribu atau tujuh prosen tahun 2012. Mayoritas Muslim Austria berasal dari Turki & Bosnia, ditambah etnis Chechnya & Iran.

Jumlah Muslim Austria pertama meningkat karena hasil dari loncatan ekonomi. Tahun 1960 sampai 1970-an, puluhan ribu pekerja migran berdatangan dari Balkan & Turki. Jumlah pelajar dari negara-negara Muslim pula meningkat di universitas-universitas Austria. Pengungsi dari Bosnia & Kosovo menyusul terhadap 1990-an.

Baru-baru ini, Austria pun menampung ribuan pencari suaka dari Suriah, Afghanistan, & Irak. Ada lagi, tambahan komune dari kelahiran imigran generasi ke-2 & ke-3 tahun 2000-an. Saat 2009, lebih kurang setengah dari Muslim di negeri itu berkewarganegaraan ori Austria. Angka konversi penduduk ori Austria pula disebut-sebut mengalami kenaikan.

Saat negara-negara lain di Eropa menghadapi derasnya gelombang migran Timur Tengah, Austria serta sama. Negera ini jadi trayek transit migran Timur Tengah yg mau menuju Jerman. Sejak Desember 2015 dulu, Austria bahkan mesti menanggung pengembalian migran tanpa izin dari Jerman.

Jalinan Muslim dgn Pemerintah Austria relatif landai. Negeri ini sudah memberikan pernyatan Islam yang merupakan salah satu agama resmi & menjamin kebebasan beragama. Ada beberapa ratus ruang ibadah & tempat ibadah di Austria. Permakaman Islam seluas 34 ribu kilo meter persegi dibangun kepada 2008.

Muslim di Austria diwakili oleh Islamic Faith Community of Austria (Islamische Glaubensgemeinschaft/IGGIÖ) yang didirikan sejak 1912. Organisasi ini menjalin jalinan pada pemerintahan.


refban

Referral Banners
 
© 2010-2015 Harian Islam Agama Ku
Desain by OTIN | Islam Agamaku | Powered by Harian Islam